dissabte, 30 de juliol de 2011

Pla de Mobilitat

L’últim Ple municipal va aprovar el Pla de Mobilitat de Castellar, la setmana passada vaig publicar aquest article a l’Actual.

Un pla de Mobilitat és un gran pacte sobre l’ús del espai públic, dels carrers i de les places d’una ciutat, d’una vila. En els carrers i en les places, conviuen de forma quotidiana vianants, ciclistes, cotxes en moviment i cotxes aparcats, transport públic i ciclistes, i persones amb mobilitat reduïda, amb cadires de rodes o amb dificultats visuals.
El Pla pretén fer compatibles, de la forma més harmònica possibles tots aquets usos.
Alguns pensaran que hi ha solucions diferents i, fins i tot, que al darrera de cada opció hi ha una ideologia subjacent, i jo no ho negaré.
Per això el procés ha estat llarg i participatiu, per intentar arribar a la síntesi, ara és diria consens, del que pensen els ciutadans, la majoria dels quals juguen diversos “rols”: de vagades som vianants, de vegades ciclistes, conductors, usuaris del transport públic, cercadors d’aparcament o afectats per una limitació de mobilitat de forma transitòria o permanent.
A Castellar, per la seva dimensió i per la seva estructura urbanística, l’aposta prioritària, tenia que ser el vianant, les actuacions que afavoreixen la mobilitat a peu, el sistema més ecològic, més sa i més sostenible dels que existeixen:2/3 de les inversions totals previstes en el pla, preveuen millores que afavoreixen la mobilitat a peu.
De pas es genera la pacificació del transit rodat, ja que a la majoria dels carrers es redueix la velocitat, i també la creació d’una gran xarxa vial en la que podran conviure tots els agents socials actuants.
Per primera vegada es planteja una xarxa bàsica d’itineraris per bicicleta, que combina carrils segregats en el vials més conflictius i en alguns carrers que serveixen d’enllaç entre els carrers de prioritat invertida, els carrers de vianants i les zones 30.
La gran aposta de futur en el transport públic, és l’arribada del tren. També el desdoblament de la b-124 i la connexió amb la C-58, suposaria una millora considerable en la fiabilitat de l’actual servei d’autobús interurbà.
Un pla de sentits únics, la especialització de les vies (en vies primàries, secundaries i veïnals) amb la reducció mitja de la velocitat al casc urbà. La millora de l’eficiència de la ronda, una rotonda als Pedrissos i un nou vial de difícil execució a Ponent, son les propostes més significatives dirigides a la millora de la mobilitat del vehicle privat.
Crec que aquests apunts donen una mostra de l’abast, la complexitat i la importància del Pla de Mobilitat. També hem de tenir clar que no és un document inamovible, és un full de ruta, una guia reflexionada i elaborada de les futures actuacions.
S’ha fet un bon treball, el municipi de Castellar s’ha dotat d’un instrument potent, fruit d’una diagnosi acurada i d’un ampli procés de participació i basat en uns principis que, com va demostrar la firma del Pacte de Mobilitat, tenen el recolzament de la societat castellarenca.