divendres, 30 de setembre de 2011

Petites actuacions

De vegades algunes actuacions petites i de cost insignificant poden produir millores considerables en el funcionament d’un equipament. L’Escola Mestre Pla, com la majoria, tenia una situació conflictiva amb les entrades i sortides dels alumnes provocades, especialment, pel comportament incívic d’alguns pares que estan convençuts que ells i els seus cotxes, tenen drets especials.

Quatre pilones, un parell de boles pintades i una mica de pintura han estat suficient per reordenar el carrer, crear un important espai per vianants, protegir la vorera i millorar la funcionalitat i la seguretat.

Desgraciadament no sempre els problemes tenen una solució tan fàcil i eficaç.