dimarts, 11 d’octubre de 2011

Fier de voter

Els amics francesos ens han donat aquest cap de setmana una lliçó de intel·ligència democràtica. Involucrar a més de 2 milions de ciutadans en els afers d’una organització de tres-cent mil afiliats i fer-ho amb valentia i sense prejudicis és una gran lliçó per la resta de socialistes europeus.

Amb independència del que passi el proper cap de setmana i de qui sigui definitivament el candidat l’opció socialista sortirà enfortida. Jo també estaria “FIER DE VOTER AUX PRIMAIRES”