divendres, 23 de març de 2012

POUM, revisió


Aquesta setmana ha començat el procés participatiu de la primera fase de la revisió del POUM, que durarà fins finals de Maig.
Per sobre de les obligacions legals, un procés com el que iniciem, serveix per que els ciutadans interessats puguin fer les seves aportacions i també, i de vagades s’oblida, per que els que han de prendre les decisions al ple, els regidors, siguin coneixedors del que pensen els ciutadans.
En aquesta primera fase, els redactors del pla pretenen fer una diagnosi de la situació de Castellar: que ha passat els últims 25 anys? com hem evolucionat demogràficament? Que queda per desplegar dels plans del 78 i del 99? Com estem, d’acord amb els estàndards legals, en zones verdes, equipaments..? i en els propers mesos, també, sobre l’evolució i les noves  necessitats i models d’habitatge, en el futur immediat.
És cert que la revisió d’un POUM provoca necessàriament una reflexió sobre el futur, no només del nostre municipi, sinó també de les tendències de les noves formules familiars o els hàbits de comportament i de mobilitat, i a tot això hauríem d’aproximar una resposta des de la nostra realitat local.
Pel que coneixem, en aquest moments, ningú està a Castellar per un model expansiu, poc imaginable en la situació econòmica actual.
Per altra banda l’equip de govern  hem manifestat, de forma reiterada, la nostra voluntat de no incrementar el sol  urbà.
Amb aquesta coincidència bàsica, més que entrar en dinàmiques de confrontar alternatives  identitàries, és tracta de posar-nos d’acord en les polítiques de “reciclatge”, de transformació dels usos interns de l’espai que ja es urbà, i és clar, donar resposta, des de el punt de vista urbanístic, a les noves necessitats, especialment d’equipaments i mobilitat.
Els socialistes comencem el procés, amb algunes idees clares i amb el convenciment que, en aquest tema, el consens és,  en si mateix, un valor important. Crec, sincerament, que es donen les condicions per realitzar un treball productiu i integrador amb el que la majoria dels castellarencs es puguem sentir identificats.


(article publicat a l'Actual)