dimarts, 15 de maig de 2012

Benvingut monsieur Hollande


No recordo cap governant francès que hagi despertat tantes expectatives al nostre país i entre els progressistes europeus.
No ho tindrà fàcil si, realment, el seu propòsit és demostrar que altra política econòmica és possible, què el dèficit i la reducció de despeses públiques no és l’única alternativa econòmica,  que sense una política que fomenti el creixement i faci de l’ocupació l’eix fonamental, no sortirem de la crisi i acabarem amb l’estat del benestar.
Té l’enorme responsabilitat de demostrar que hi ha alternatives al neoliberalisme desregulador i insolidari.
La coordinació amb el SPD i amb la resta del socialisme europeu obre unes noves expectatives a les que ens hem d’incorporar de immediat.
Benvingut company.