dilluns, 29 d’octubre de 2012

El poble de Catalunya


Encara no ha sortit als debats, però serà un  tema que es posarà aviat de moda.
A alguns partits, especialment els nacionalistes, els agrada parlar en nom del poble de Catalunya, però qui forma part d’aquest ens teòric? Tots els ciutadans? Els que voten?
Una decisió tan transcendent com la independència s’ha de prendre per majoria simple dels que participen en la votació o per majoria qualificada del cens electoral?
En les últimes eleccions autonòmiques la participació va ser la següent:
CENS ELECTORAL                         5.230.8O6
VOTS CONTABILITZATS:               3.135.764              59.95 %
ABSTENCIONS:                               2.095.122               40.05 %
VOTS NULOS:                                       21.727                  0.69 %
VOTS EN BLANC:                                 92.331                 2.94 %
El partits que avui defensen la independència (suposant que sigui el cas de CiU), sumen més o menys 1.600.000 vots, el 51% dels que van votar i el 30,5% del cens electoral. No estic segur que en un referèndum la participació sigui mot més alta.
És fàcil comprovar que el criteri que es faci servir és determinant.
En qualssevol cas haurien, tots, de ser més prudents a l’hora de parlar en nom del poble de Catalunya. Si el poble està format pels que tenen dret a votar, CiU representa al 22,9% i ERC, un altre habitual en arrogar-se la representativitat de tots, el 4,6%.
Per sort, el nostre poble és complex i plural