dimarts, 20 de novembre de 2012

Bons patriòtics
Demà, alguns milers de catalans trobaran un increment  en els seus comptes corrents, la Generalitat no té solvència per renovar el que s’havia anomenat el deute patriòtic.
En 2 anys, el senyor Mas no ha aconseguit credibilitat suficient, per que alguns puguem actuar com patriotes .
Igual ha arribat el moment d’obrir un compte a Suïssa.