dimecres, 16 de gener de 2013

Avanç del POUM

En el ple de desembre, l’Ajuntament de Castellar va aprovar, pràcticament per unanimitat, (19 vots a favor i 2 abastencions) l’Avanç de revisió de l’actual Pla d’Ordenació Urbana.
No pretén aquí fer un anàlisi exhaustiu, però si repassar, de forma somera, el que podrien anomenar Principis Programàtics, en torn als quals s’agrupen la majoria de les accions contemplades en l’avanç de revisió del POUM.

Obrir Castellar al riu.
• Fa molts anys, des de que va deixar de ser una font determinant d’activitat econòmica, que Castellar viu d’esquenes al riu.
• No es tracta, ni es pretén, recuperar un passat que avui seria inacceptable des de el punt de vista mediambiental,
• Es tracta de tenir una visió integral d’un espai complex i que exigeix un tractament comú: el parc de Canyelles, els horts d’en Brunet, can Barba, el Molí d’en Busquets, el Rieral... necessiten un alternativa que doni coherència i que millori l’estat actual.

No incrementar el sòl urbà.
• És l’element més definitori del pla: Reciclatge del sòl urbà actual, fer poble dins del poble.
• La major part del sòl residencial futur procedirà de sòl que actualment té un ús industrial.
Defensar i ampliar els espais lliures
• Castellar és un municipi privilegiat, quasi el 80% del sòl del terme és no urbanitzable. Després de l’execució total del pla aquest percentatge es mantindrà.
• A més, proposem l’ampliació del Parc Natural i modificacions que ens defensin davant d’accions dels particulars en relació als espais lliures urbans de propietat privada.

Flexibilitzar i afavorir els usos de les activitats econòmiques i industrials.
• La crisis ha estat molt dura amb l’activitat dels polígons industrials i amb el conjunt de l’activitat econòmica.
• La regulació de les dimensions de les naus i de les activitats, no pot ser un impediment per la instal•lació de les iniciatives dels emprenedors.

Donar resposta a les noves necessitats d’habitatge.
• Estem satisfets del nostre model de vila i volen mantenir l’equilibri entre l’habitatge plurifamiliar i unifamiliar.
• Però hem de donar resposta a les noves necessitats dels castellarencs: als joves que pretenen independitzar-se i als models de noves famílies, més reduïdes o monoparentals: habitatges protegits, dotacionals, de lloguer, s’han de contemplar com alternatives reals.

Donar alternatives a la mobilitat exterior i reordenar la mobilitat interna.
• La connexió amb la resta del món és per molts castellarencs el problema més greu del nostre municipi.
• El POUM ha de donar resposta urbanística als projectes de la Generalitat: l’arribada del tren, del desdoblament de la carretera B-124 i de la connexió amb la C-58.
• També, d’acord amb el Pla de Mobilitat, millorar la mobilitat interna i pacificar la circulació en el nucli urbà.

Reorientar les ARES.
Si bé és cert que les Àrees Residencials Estratègiques no formen part de la revisió del POUM, hem assumit públicament el compromís de replantejar el seu contingut i treballar en una proposta conjunta.

A aquest 7 principis volem incorporar un 8é: la voluntat de consens. Estendre al futur el que ha estat una realitat en aquesta primera fase.