dijous, 24 de gener de 2013

Pàrking i zona blava

A l’últim ple, amb l’adjudicació a l’empresa SABA de la gestió del aparcament soterrat i la zona blava, es va donar solució definitiva a un llarg procés d’interinitat, provocat, especialment, pel procés de concurs de creditors que va afectar a Tiferca, l’empresa propietària de la concessió per 50 anys.
Que una concessió a tan llarg termini formi part d’una massa concursal, sobre la que ha de resoldre un jutge, tots sabem que genera incerteses i fa impossible una solució definitiva.
L’Ajuntament estava obligat a defensar els interessos públics i al mateix temps garantir el funcionament d’unes instal·lacions claus pel desenvolupament del centre de la vila.
L’any passat es va resoldre el conflicte jurídic de forma molt satisfactori pel municipi: Castellar recupera la concessió sense cost i pot decidir, amb plena llibertat, la fórmula de gestió.
Que guanyés el concurs una empresa de garanties, líder del sector, com SABA, ens garanteix una gestió solvent i eficaç, mantenint les mateixes condicions actuals pels ciutadans (mateixes tarifes, mitja hora gratis en zona blava...)
La gestió del nou concessionari és a risc i ventura. L’Ajuntament passa de ser pagador a rebre uns ingressos fixos (reduïts els primers anys) i uns ingressos variables creixents en funció de l’evolució de l’activitat.
Estic convençut que, malgrat les enormes dificultats, hem fet una bona gestió, que ens ha portat al final desitjat. Hem recuperat, sense cost, un actiu, que podia arribar a llastrar la nostra gestió econòmica i està garantit el futur d’una instal·lació clau per al desenvolupament de la nostra vila.