dijous, 15 de maig de 2014

Reivindiquem la democràcia municipal


Cada vegada, des de fa bastants anys, quan celebrem una efemèride històrica sobre la recuperació de la democràcia als ajuntaments, sento un sentiment contradictori:
Sens dubte, la democràcia municipal és la base del funcionament democràtic i, amb tota certesa, és a on hem aconseguit com a país, els millors resultats: la transformació de viles i pobles són la millor cara de la democràcia i l’assumpció de polítiques socials, per sobre de les capacitats pressupostaries, un acte de voluntarisme que ha possibilitat corregir innumerables dèficits i injustícies. 
Però l’Estat democràtic ha estat poc generós i fins i tot poc just, amb l’esforç i el compromís municipal. Ni els governs de l’Estat ni la Generalitat, han estat capaços, en 35 anys d’història, de crear les bases per un finançament just, d’acord al gran potencial municipal, i amb les necessitats dels ciutadans.
Els ajuntaments espanyols i els catalans són els pitjors finançats del nostre entorn geogràfic, i això es deu tan a una política miop i últimament re centralitzadora del Govern de l’Estat, com, també, a l’absoluta falta de sensibilitat dels successius governs de la Generalitat, que han vist en els ajuntaments competidors al seu poder i que han estat més preocupats per plantejament identitaris i de prestigi institucional que del benestar dels ciutadans, especialment el més desfavorits.
Avui, 35 anys després de les primeres eleccions municipals democràtiques, continuem amb molts dels mateixos problemes endèmics  originals: un permanent qüestionament de les funcions, la falta d’un finançament just i del reconeixement del paper clau e imprescindible que han jugat històricament.  L’acció municipal ha permès corregir moltes de les injustícies que genera un sistema polític moltes vegades injust i han demostrat  que són el millor instrument per afavorir polítiques reals a favor de la igualtat.

Problemes i disfuncions que difícilment contrarestaran la voluntat i fins i tot l’entusiasme de tants ciutadans, polítics de base, que dediquen esforços i voluntats per servir al seus convilatans.

La democràcia municipal sempre representarà la part més autentica i més noble del sistema democràtic.