dilluns, 18 de juny del 2012

El nostre càstig


Es diu que cada país té el govern que es mereix.  Suposo que la nostra culpa deu ser molt gran per merèixer un president com Rajoy.
Ja va demostrar la seva profunditat de pensament amb el tema dels “hilitos”, en la marea negra de Galicia fa una quants anys, però ara, de president, està arribant a demostrar la seva autèntica vàlua.
Entenem que parli poc,  ja que cada vegada que parla puja la prima de risc, la gestió de la “nacionalització” de Bankia i del “rescat” de la Banca espanyola per la Unió Europea,  és per ensenyar-les a les escoles de negocis. És l’”hazmerreir”  (riota) de tot Europa  i ja l’han adjudicat el títol del governant més incompetent.
I encara va pel món donant lliçons amb aires de quixot "carpetovetonico" i malintencionat.
Fa tems que no tenia aquest sentiment de vergonya aliena.