dimecres, 10 de novembre de 2010

Pressupostos municipals

Es diu, en molts casos amb raó, que el debat de pressupost és el més important de l’any. No crec que la gent que va escoltar el ple d’ahir tingués aquesta sensació.
L’equip de govern va presentar de forma rigorosa i ben argumentada tècnicament i ideològicament, un pressupost que, malgrat ser restrictiu, continua apostant per potenciar les polítiques socials.
Només ERC, des d'un recolzament crític, va parlar de pressupostos: d’ingressos i despeses, de partides pressupostàries, de política impositiva i de prioritats.
L’Altraveu és un permanent “déjà vu” sense referències temporals, i les seves intervencions, insubstancials des del punt de vista pressupostari, són perfectament intercanviables.
CiU va tornar a perdre l’oportunitat de parlar de pressupostos. Quan la intervenció en el debat la fa la seva portaveu, ja sabem que es parlarà poc de pressupostos. Els coneixements del tema no formen part de les habilitats de la senyora Gatell i aquest dèficit intenta compensar-lo amb un discurs pretesament polític, ple d’errors, inexactituds malintencionades, mala baba i referències històriques, en què queda palesa la falta de coneixement i sobretot d’esforç en l’estudi d’un document que exigeix dedicació.
És evident que cadascú és lliure d’enfocar-lo com vol, però, sincerament, tenint en compte que probablement serà la seva última intervenció en temes pressupostaris, jo esperava una mica més de rigor, de volada i d’altesa de mires.