dissabte, 9 d’octubre de 2010

compteu amb mi


"Emissió de 1.000 milions d'euros en pagarés de la Geralitat."

Estic segur que els catalans respondran, això també és fer país, no sé, perquè no s’ha fet servir aquest sistema abans.
Compteu amb mi.