dimarts, 20 de març de 2012

Jueus assassinats

Lamento profundament els assassinats a l’escola de Toulouse, ningú de dret a treure la vida a una altre persona.  Inquieta pensar que algú estigui pensant en assassinar i més, si la seva motivació té connotacions racistes.
Dit això, no puc evitar  la sensació que no totes les víctimes són iguals, i que la reacció no hauria estat la mateixa amb víctimes d’una altra minoria ètnica-religiosa.
El món serà un lloc més just quan les víctimes deixin de tenir adjectius.