dijous, 6 de novembre de 2008

Aparcaments de cul

El regidor Lluís López està preocupat pel tema de l’aparcament. El preocupa el funcionament de la zona blava, que, faltaria més, el seu partit va resoldre molt millor, i el preocupen els aparcaments de cul no sé si perquè són grans o per anar de cul.
(La veritat és que hauria d’anar en compte. Jo vaig emportar-me una “bronca” per citar un apèndix proper a la part del cos que amb tanta naturalitat cita. No troba que queda més fi entrar d’esquena?).
Com probablement intueix el senyor regidor, les dimensions de les línies no són casuals, busquem estrènyer la calçada, ens agradaria guanyar més espai per les voreres, però, desgraciadament, la situació econòmica en part provocada per la gestió del seu partit, no ens ho permet. Pintar és mes econòmic que ampliar voreres i ens permet complir una part dels objectius: un vial més estret obliga a reduir la velocitat i, per tant, és més segur. Que no permeti aparcar en doble fila, afavoreix l’ordre i la fluïdesa.
Aparcar d'esquena també té una explicació relacionada amb la seguretat: un nombre important d’incidents a la ciutat es produeixin a l'incorporar-se de l’aparcament a la calçada. Segur que si pensa una mica comprovarà que és molt més segur sortir de cara i en la direcció de la marxa, ja que té molt millor visió de la calçada, lògicament si ha de sortir de cara ha d’entrar d'esquena, no creu?.
I a més es creen 500 noves places de pàrquing.
Tot això amb una mica de pintura.
Vostè creu que ens poden els titulars. No és més cert que a vostè li perd la necessitat de criticar per criticar, fins i tot una actuació brillant que, a més, a costat quatre euros i que és fàcilment reversible?.