divendres, 20 de febrer de 2009

Tiferca

Després d’alguns mesos de resistència i a instàncies, sembla, d’algun creditor Tiferca fa suspensió de pagaments (concurs de creditors es diu ara).
Aquesta circumstància afectarà a Castellar. D’una o altra forma a les obres de la Plaça Major, a can Bages, als pisos del costat de la Immaculada i a la concessió del pàrquing.
És la guinda d’un llarg cúmul de desgràcies, herència de la visió grandiloqüent, la falta de rigor i la incapacitat de gestió.
A un endeutament fruit d’un projecte que estava per sobre de les nostres possibilitats hem d’afegir les complexitats jurídiques d’un procés judicial.
Afortunadament l’Ajuntament està, ara, en bones mans i ja hem posat en marxa un procés que evitarà que aquesta circumstància afecti a la vida quotidiana dels ciutadans de Castellar.