divendres, 8 d’abril de 2011

Perdigonades

En els articles a l’Actual, les últimes setmanes CiU es dedica a disparar sobre tot el que passa.
Aquesta, toca parlar d’economia, de rigor i de bona gestió i sorprèn que ho faci la representant de un grup que va ser capaç de fer la concessió de les obres de la plaça Major sense tenir garantit el seu finançament. La broma a part de ser il·legal ens va deixar un regalet de 5 milions d’euros, això sense comptar un altre milió en factures sense consignació pressupostaria.
Ara es sorprenen que la mostra de cinema Bram, costi diners a l’Ajuntament, que els ingressos estiguin per sota de les despeses. No sé si és que no els agrada el cinema, no estaven d’acord amb la programació o és que creuen que totes les activitats han de cobrir despeses.
Amb aquesta filosofia, que fem a la setmana del Pallasso o amb els cicles de concerts o de teatre? Suspenem a partir d’ara la festa Major?
L’actual equip de govern ha donat mostres sobrades de la seva sensibilitat social i ha afavorit com ningú les politiques dirigides als més desfavorits, però això no suposa renunciar a les manifestacions culturals i a intentar proporcionar als nostres ciutadans productes culturals de qualitat.
Quina desgracia per Castellar que es governés amb aquesta falta de sensibilitat.