divendres, 8 d’abril de 2011

Revolució en la comunicació

La irrupció de les noves tecnologies està provocant una autèntica revolució en el món de les comunicacions.
Conscient d’aquesta realitat l’Ajuntament de Castellar ha fet una gran esforç d’adaptació, a fi de garantir un dret, el d’informació, que considerem fonamental.
Mai en l’historia del nostre municipi els ciutadans han tingut al seu abast, tanta informació i de tanta qualitat.
- El web municipal rep a prop de 30.000 visites mensuals de 14.000 usuaris únics.
- Lactual.cat, de recent creació, ja està per sobre dels 5.000 usuaris únics.
- Els 5.000 exemplars de l’Actual en paper, desapareix dels distribuïdors en les primeres 24 hores. No més la falta de mitjans econòmics frenen l’increment de tirada.
- Ràdio Castellar, malgrat moure’s en un món tan competitiu, incrementa la seva incidència en la vida local.
- Les xarxes socials de la ràdio, de l’Actual i l’estima Castellar, aglutinen milers d’amics i han demostrat la seva eficàcia en la convocaria d’actes socials i culturals.
- Els ciutadans poden accedir a través de l’actual.cat, a desenes de bloggs de castellarencs sobre les més variades temàtiques.
Crec, sincerament, que podem presumir d’un model de comunicació, públic i potent, que és l’enveja i un model a seguir per molts dels municipis de les nostres dimensions. Ha estat un gran esforç d’imaginació i de compromís dels treballadors municipals que participen en l’elaboració i en la incorporació de continguts, encara més meritori tenint en conte la reducció dràstica de mitjans econòmics que suposa aquest model respecte a l’anterior, molt menys eficaç.