dijous, 29 d’octubre de 2009

El Roto, suma y sigue