divendres, 3 de setembre de 2010

Janus

Em sortia la meitat en cada llengua i he decidit traduir-me i fer-ne dues versions. El tractament separat de cada text m’ha portat a significats diferents.

Buscas, aun, la vieja cerradura.
¿Te mueve l’añoranza, el recuerdo
o huellas, a borrar, de tu presencia
en el rastro sutil?
Tal vez sea la inercia, ahora,
que el cric crac se transforma en silencio.

Busques, encara, el pany vell.
Et mou l’enyorança, el record
o esborrar les empremtes de la teva presència
en el rastre subtil?
Pot ser sigui la inèrcia, ara,
que el cric crac es transforma en silenci.