dimecres, 7 de juliol de 2010

El Mirador, un projecte ambiciós

Després d’un procés llarg, les obres de la plaça Major arriben al seu final.
Amb l’obertura de “El Mirador” iniciem una nova etapa: la de treure rendiment social a uns equipaments que han suposat un esforç inversor important per part de la Generalitat, la Diputació, el Ministeri d’Indústria, els fons FEILS... en total, les actuacions de l’última fase, han pujat uns quatre milions d’euros, dels quals l’Ajuntament de Castellar no més ha aportat el 12,25%.
Sense aquestes ajudes, l’equipament no tindria la mateixa configuració ni probablement es podria haver acabat en els terminis i les condicions actuals.
Com totes les actuacions públiques, El Mirador i el conjunt de les inversions de la plaça Major tindrà detractors.
Algunes crítiques poden ser justificades i, fins i tot, parcialment compartides:
“És un projecte excessiu... està per sobre de les nostres possibilitats... els usos no són els més adequats... algunes necessitats no estan contemplades...”
Però per nosaltres, avui, és el moment de tancar un debat i en tot cas obrir un altre: el de com treure rendiment a un equipament que pot ser molt potent i que està en un lloc clau pel desenvolupament econòmic, administratiu, cultural i social del nostre municipi.
El Mirador és un Projecte de Ciutat i un Espai complex i plural:
- Un Centre cultural, a on es podrà anar al teatre, a concerts, al cinema o assistir a conferències, presentacions, convencions, seminaris, exposicions d’art...
- Un Centre cívic, on les entitats de Castellar compartiran espais per a realitzar les seves activitats, un centre per al desenvolupament comunitari i la cohesió social.
- Un Centre del Coneixement per a promoure la innovació, la formació i el coneixement, per facilitar l’accés a les tecnologies de la informació, potenciar les capacitats d’innovació de la ciutadania, oferir cursos de formació, suport a nous emprenedors i generar activitats al servei de les empreses i el comerç de Castellar.
El Mirador és, realment, un projecte ambiciós i una magnifica instal·lació, l’èxit del qual dependrà de la il·lusió i la voluntat dels ciutadans de fer-lo seu.