divendres, 25 de febrer de 2011

Campanyes

Hi ha indicis evidents que s’apropen les municipals, ja hi ha moviments que denoten un cert tarannà. Alguns prefereixen passejar-s'hi en una furgoneta personalitzada, altres recorren a sistemes més o menys convencionals o sofisticats.
Moltes vegades s’acusa als equips de govern de voler instrumentalitzar les institucions en benefici propi, en el nostre cas té més interès una part de l’oposició.
L’últim ple va ser una mostra evident d'instrumentalització simultània, el ple municipal i l’escola. Podrien afirmar que el candidat d’ERC entra en campanya, però no surt de l’escola.