dilluns, 7 de febrer de 2011

El Castellar del futur


Aquest dissabte unes desenes de castellarencs hem dedicat unes quantes hores a reflexionar sobre què volem que sigui i cap a on ha d’anar la nostra Vila en els propers anys.
La jornada de reflexió sobre l’estat de compliment del Pla estratègic del 2002 en tot allò que afecta al pla urbanístic, és uns dels primers passos d’un llarg procés que tindrà, segur, continuïtat passi el que passi en les properes eleccions, ja que la revisió del POUM, és una necessitat sentida i assumida per totes les forces polítiques locals.
La modificació del POUM és un procés clau en el desenvolupament d’un municipi, una participació important en el procés d’elaboració i un alt nivell de consens, haurien de ser els objectius en el moment d’iniciar un procés que necessàriament serà complex i llarg.