diumenge, 27 de febrer de 2011

Pla de Moobilitat Urbana

En els últims mesos i dirigits per una enginyeria contractada per la Diputació, Ajuntament, entitats i ciutadans a títol particular, han participat en un interessant procés d’elaboració d’una proposta de Pla de Mobilitat Urbana.
El matí de l’últim dissabte va ser el dia de les propostes concretes, a un elaborat document fruit de les aportacions d’una jornada anterior i de la diagnosi de l'enginyeria.
El resultat serà un interessant document, base sòlida per les futures actuacions sobre la mobilitat a nivell local de vianants, bicicletes, transport públic i vehicles privats.Tenim en compte la importància del tema sorprèn la falta d'implicació d’alguns grups municipals