dissabte, 12 de febrer de 2011

Moment històric

Enrique Vila Matas és un gran escriptor, dels pocs capaços de crear un univers propi i un erudit dels que podíem qualificar com malalts de la literatura.
També és un conegut barcelonista.
Aquesta doble condició ha generat un article: “Más allá del récord”, que demostra una altra vegada que es pot escriure sobre esport amb intel·ligència.
Després de llegir-lo es reafirma la sensació que estem vivint un moment històric.