dijous, 14 d’agost de 2008

Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana

A l’últim ple vam anunciar, formalment (ja ho havíem parlat de manera informal), que el nostre grup no impulsarà la revisió del PGOU en aquest mandat.
CiU, o més aviat una regidora de CDC, que últimament està per qüestionar-ho tot, i que probablement no recorda el seu programa a les eleccions del 2003, ja ens ha anunciat que això és pecat.
Recordem que aquesta regidora, de temes d’urbanisme en sap més aviat poc. Al mandat anterior ni tan sols venia a les comissions informatives. Comissions en què l’oposició tenia com a principal interlocutor l’arquitecte municipal (un funcionari), que per cert, havia estat regidor de CiU en un municipi proper i que, després de les eleccions que va perdre el seu partit, va marxar cap a un altre ajuntament veí, més en línia amb el seu pensament i amb millor sou, malgrat que el municipi sigui més petit.
Però, al marge de qüestions privades, que només serveixen per posar de manifest que sí, que si cal es pot parlar de tot, millor ens centrem en definir què és el Pla General d’Ordenació Urbana i per què es revisa. Després ens podrem preguntar per què CiU té tant d'interès que es revisi.
En “romà paladí”, el PGOU és el document que defineix els usos del sòl d’un municipi, és a dir, on es pot construir i on no, i quin ús (residencial, industrial, equipaments...) té el sòl edificable.
L’última revisió del PGOU de Castellar es va aprovar l’any 1999, fa només 9 anys (hi ha municipis com Barcelona que no ho han fet en 30 anys).
És veritat que Castellar ha crescut molt de pressa sota el mandat dels que ara volen frenar-ho tot, i que s’han consumit molts terrenys. També és veritat que, gràcies a la (no) previsió, no hi ha ni un pam per construir equipaments al casc urbà.
Malgrat tot, no volem revisar el PGOU perquè no volem ampliar el sòl edificable a Castellar, no volem convertir espais agrícoles ni boscosos en solars edificables.
Aquesta és la raó, ampliar el sòl edificable, per la qual es revisa un PGOU, i així ha passat en el 100% dels casos (també a Castellar, a l’any 99, revisió en què es van consolidar espais residencials i alguns d'industrials, com Can Bages, Can Barba o el Molí d’en Busquets).
Si la voluntat és no ampliar el sòl edificable, és absurd revisar el PGOU.
Llavors, quin pot ser l’interès de CiU? Ja sabem que la senyora regidora no hi entén, d’aquest tema, i a més a més “estaba como ausente”, però, en alguns despatxos (en sentit figurat), es feien projectes.
Nosaltres només portem un any i ja ho sabem, i també coneixem els somnis i les il·lusions urbanístiques d’algun funcionari d'ideologia propera a l’equip anterior.
Alguna vegada la senyora regidora ha tingut la curiositat de conèixer els hipotètics beneficiaris d’una revisió del PGOU? O com s’han mogut les propietats? (Possiblement hi trobarà gent coneguda i d'ideologia propera). Potser hauria de tenir aquesta curiositat i reflexionar, una mica més, sobre la necessitat de revisar-lo, abans de defensar aquesta posició amb tant d'èmfasi.
Els “sense historia” tenim un avantatge: només tenim futur.
Hi ha polítiques alternatives a la revisió del PGOU? És clar! Fer-lo servir amb intel·ligència, honradesa i rigor, fomentant els canvis d’ús dins de l’actual pla.
Això és el que fan els ARE’s, tan criticats. En un percentatge altíssim converteixen sol industrial en residencial, sense incorporar ni un metre de sòl no edificable.
Si mirem un mapa de Castellar podem comprovar que aquestes polítiques tenen recorregut durant molts anys.
I això, com que serà a iniciativa pròpia, ens permetrà controlar el procés. No treballarem per acontentar interessos de promotors o propietaris, ni promourem operacions per enriquir ningú, però sí, serem bel·ligerants en la defensa de les necessitats dels més desfavorits i promourem habitatge social i equipaments que millorin la vida dels nostres convilatants.

2 comentaris:

Jessica ha dit...

No treballarem per acontentar interessos de promotors o propietaris, ni promourem operacions per enriquir ningú, però sí, serem bel·ligerants en la defensa de les necessitats dels més desfavorits i promourem habitatge social i equipaments que millorin la vida dels nostres convilatants.

Chapeau!! En llegir coses com aquestes, em sento orgullosa de militar al PSC i de viure a Castellar.

Pepe González ha dit...

pues eso!