dijous, 16 de juliol de 2009

Gràcies


Va començar mig en broma i ara s’ha convertit en un element de reflexió personal important i, a més a més, hi ha amics que el segueixen d’una forma habitual.
No es pot demanar més.