diumenge, 18 d’abril de 2010

Regular el mercat


Krugman té la rara habilitat d’explicar de forma fàcil, problemes complexes i, d’aquesta manera, aconsegueix que coneguem millor algunes modificacions de la legislació econòmica nord-americana que de l’europea.
En “una reforma a prueba de idiotas” fa una descripció perfectament comprensible i crítica, de la iniciativa del senat americà per millorar la regulació del mercat de capitals.