dissabte, 13 de setembre de 2008

Dinamitzar el centre

Els socialistes hem defensat sempre la dinamització del centre de Castellar. El nostre model passa per generar activitat pública i privada i posar els mitjans per la seva regeneració comercial i urbanística.
És evident que el nou mercat és un element dinamitzador i també ho serà l’activitat de l’Auditori i els usos que tenim previstos per l’edifici pantalla i el mercat vell. Però l’activitat que de veritat dinamitza un espai urbà és el comerç de proximitat.
Després de potenciar duran anys un comerç de perifèria, especialment mitjanes superfícies, nosaltres proposem tornar al centre, fer del centre una àrea comercial a on es puguin trobar tots els productes i que faci innecessari desplaçar-hi per aquesta activitat a ciutats veïnes.
Aquesta ambició exigeix idees clares, apostes decidides i continuïtat en les polítiques. L’objectiu no s’assolirà en dos anys, però hem de posar els mitjans perquè sigui possible a mig termini.
En realitat no proposem res que no s’hagi experimentat, amb èxit, en multitud de poblacions del nostre país:
S’han de crear espais atractius i recuperar-los pels vianants, aquesta és la raó de treure la circulació dels carrers Montcada i Sala Boadella.
Ha de ser fàcil trobar aparcament el temps que dura la compra. Generar mobilitat és la funció arreu del mon de les zones blaves, que a Castellar seran lliures de pagament 17 i ½ hores al dia. I seran gratuïtes si no superes els 30 minuts d’aparcament.
També tenen les zones blaves una certa funció dissuasoria. Castellar té encara unes dimensions que faciliten poder recorre els seus carrers caminant, carrers que hem de recuperar pels vianants.
Aquesta política no significa tancar els ulls a la realitat de la creixent motorització: la normativa obliga a crear un nombre important de places de pàrquing en els nous edificis d’habitatges.
En els últims mesos l’ajuntament ha creat, a una distancia relativament curta del centre, un nombre important de places gratuïtes d’aparcament i tenim previst continuar amb accions similars de forma immediata.
L’aposta, que pensaven compartida per la resta dels grups polítics, és clara, fer un centre actiu, dinàmic, atractiu pels ciutadans i amb un comerç competitiu i eficient.