dissabte, 30 de gener de 2010

Consell de Comunicació

El Consell de Comunicació va ser una reivindicació socialista l’anterior mandat. La falta de voluntat de CiU i ERC va impedir la seva creació.
Aquest mandat, després d’un procés de negociació entre tots els grups municipals, es va aprovar la constitució del Consell i el seu reglament de funcionament per unanimitat.
El consell, com la resta dels consells municipals, té caràcter consultiu i d’assessorament. Un consell no pot suplir les funcions que, per mandat dels ciutadans, corresponen als òrgans municipals.
En les properes setmanes i d’acord amb els procediments legals, com fem sempre, l’ajuntament substituirà la baixa que s’ha produït de forma voluntària a comunicació. Les bases del concurs són publiques i pot participar-hi qualsevol interessat que s’ajusti a les condicions establertes..
Sorprèn que alguns representants de grups municipals, que van votar les funcions i la composició del consell, ara vulguin donar-li competències que no són les seves.
De què serveixen els acords? Què significa pactar? Què és el consens si després ho qüestionem tot de forma permanent? Algú llegeix els documents que voten els seus representants al ple municipal?
Confiem que la persona que s’incorpori fruit del concurs, ens ajudi a continuar millorant la qualitat dels mitjans de comunicació municipal, d’acord amb un model que hem explicitat de forma reiterada en el Consell de Comunicació.