dissabte, 13 de febrer de 2010

Criticar és gratis

Dilluns vespre, reunió del Consell de Comunicació: criteris de selecció del proper cap de Mitjans i gestió econòmica i de continguts dels mitjans l’any 2009.
També continuem l’elaboració del “reglament de funcionament dels mitjans de titularitat municipal”, amb un alt nivell de coincidència per part dels components del consell.
El Consell de Comunicació és un òrgan reduït i amb un alt percentatge de professionals, això facilita que els debats se centrin en els papers dels mitjans i en les accions per millorar-los i molt menys en la política local.
També contribueix a l’eficàcia la continuïtat en l’assistència de les mateixes persones a les reunions. Els consellers ho són a títol individual i nomenats per un decret d’alcaldia.
Aquest criteri facilita els debats i així ho han entès tots els grups. Tots menys un, que és el que més critica el funcionament del consell i que ja ha enviat tres persones diferents a les reunions (en l’ultima de forma il·legal ja que no era ni titular ni suplent del consell).
Però això ja comença a ser una norma: criticar el funcionament d’una reunió en què no has estat i en la qual la teva obligació era ser-hi.
Els consells funcionarien millor si els seus components es creguessin més les seves funcions i aportessin alternatives, a part de prendre notes per després criticar.