dissabte, 30 de maig de 2009

Interpretar o mentir

Unes de les fixacions de CiU i especialment de la seva portaveu és l’acTUAL. L’objectiu és desprestigiar la publicació i acusar l’equip de govern de malgastadors, sorprenentment mai s’han preocupat del que costava el Casa de la Vila, els centenars de follets que s’han deixat de fer o Ràdio Castellar. La seva obsessió li fa dir:

Rebem del regidor de Comunicació, al cap de molt de temps, una resposta de tres línies on diu: INGRESSOS: 28.623 euros, DESPESES: 81.800 euros. No hi ha els costos de personal inclosos, ni els de publicitat, ni la inversió que van suposar els dispensadors del setmanari, ni els costos de fotografia, ni els extres... Tornem a demanar-ho, especificant bé què volem, i el regidor ens respon que no hi ha compte d'explotació de l'Actual, que el que hi ha és el que hi ha: que val molts diners.

Se suposa que interpreten aquesta resposta meva:

Benvolguda Sra.,
En resposta a la petició efectuada per vostè en data 16 d’abril de 2009 i número de registre 2009/5467, li fem arribar els següents aclariments:

- No existeix un compte d’explotació del setmanari L’Actual
- El personal de redacció i els serveis de fotografia són comuns a diverses unitats de la Regidoria de Comunicació (Departament de Premsa, Unitat de Disseny, Ràdio Castellar, L’Actual), per la qual cosa són despeses no segregables.
- El contracte amb Diguescom per l’arrendament d’espais publicitaris de l’Actual no genera despeses de publicitat per part de l’Ajuntament. El contracte amb Diguescom genera ingressos: l’any 2008 van ser 28.623 euros per l’Actual i 3.480 euros per Ràdio Castellar l’any 2008; mentre que la previsió per aquest 2009 és d’un mínim de 45.240 euros.
- Els dispensadors ubicats a diferents establiments del municipi (més un fons que es va adquirir per reposicions o ampliacions de punt de distribució) es van adquirir amb càrrec a una partida d’inversions de l’any 2008 per un import 7.849,72 euros.

Li recordem que el pressupost de la Regidoria de Comunicació per a l’any 2009 s’ha reduït en un 25,11% respecte l’any 2006, en un 19,53% respecte el 2007, i en un 3,03% respecte el 2008.

Atentament,

Pepe González
Regidor de Comunicació.


Entenc que no l’agradi la resposta però hi ha més de tres línies i bastants més explicacions. No sé si el seu comentari és una mentida però s’hi assembla molt.

En qualsevol cas els pressupostos són públics i estic convençut que amb l’habilitat pressupostària que han demostrat mentre governaven, li serà molt fàcil arribar a conclusions.