dimecres, 20 de maig de 2009

Obres, escola i responsabilitats

Ahir varem viure un acte de manipulació portada a terme per alguns representants d’una AMPA, arrastrant pares i nens (no sé si forma part del model educatiu) a una “protesta” no se sap contra qui, i aprofitant un acte institucional que commemorava els 30 anys d’ajuntaments democràtics.
Tothom sap que les escoles les construeix la Generalitat i la majoria sap que la decisió de fer la sisena escola a les antigues piscines va ser una decisió equivocada que ha encarit i ha dificultat de forma notable la construcció de l’escola.
Tothom sap que la situació financera de l’Ajuntament, fruit d’una determinada aposta urbanística i de la crisi econòmica actual, no permet fer-se càrrec d’unes obres, en les quals legalment no podem intervenir perquè són competència d’una altra administració
Entenc la preocupació dels pares perquè no s’allargui la situació de provisionalitat actual. Tothom ha de saber que l’Ajuntament està fent totes les gestions possibles per tal que l’escola s’acabi en els terminis previstos.
Sorprèn que alguns responsables de l’AMPA i dels partits de l’oposició no estiguin recolzant aquestes accions en lloc de plantejar solucions utòpiques, inútils, que no porten enlloc i debiliten la posició de l’ajuntament davant les altres administracions.
El lloc de pressionar és el Departament d’Educació, que és qui te les competències i aquesta pressió es pot fer des de l’Ajuntament, des de la comunitat educativa i des dels partits a través dels seus grups parlamentaris, especialment si aquests partits formen part del govern.
ERC seria més útil ajudant-nos a aconseguir diners de la Conselleria de governació i administracions públiques (avançant un PUOSC per exemple) que mobilitzant als ciutadans contra no se sap què.
Ha estat l’Ajuntament qui ha convocat al departament d’Educació, a Gisa, a la direcció d’obres i a l’empresa constructora i ha exigit el compliment del termini de les obres. La nova situació obligarà a fer alguna modificació del projecte i del sistema constructiu, garantir la seguretat i valorar el cost addicional. La negociació serà dura però necessàriament curta. GISA i l’Ajuntament coincidim que el tema del finançament no ha d’endarrerir ni un dia les obres.
Nosaltres ens neguem a contemplar una alternativa diferent al començament del curs 2010-2011 a la nova escola.