dimecres, 29 d’abril de 2009

Qui finança a IC de Castellar

Després d’una llarga temporada de silenci, IC surt a la palestra, i ho fa amb una gran virulència contra el primer equip de govern d’esquerres que ha tingut Castellar.
Han editat un pamflet que ens agradaria saber qui paga i, fins i tot, qui l’ha escrit (ja que l’estil ens resulta familiar), dedicat a l’acTUAL en què, a part de difamacions i mentides (que ni el Mundo faria servir), defensa els mateixos arguments ressentits d’una determinada pseudo premsa local.
Menteixen absolutament (i ho saben) en tot el que afecta a l’acTUAL: el disseny i la maquetació la fan treballadors municipals, la impressió i la gestió de la publicitat s’ha fet per concurs públic i la distribució la fa una coneguda empresa local que contracta personal amb discapacitats.
La comparació amb Barberà també és falsa (i ho saben), ja que allà Gràfiques Canigó es fa càrrec de la publicitat, concepte pel qual l’Ajuntament, al contrari que a Castellar, no cobra res.
Disseny&Rauxa (i també ho saben) no té cap relació contractual amb l’Ajuntament, i l’Ajuntament no controla el que fan els treballadors fora de l’horari laboral, i menys si no tenen dedicació exclusiva.
Sorprèn el discurs d'IC. Estaria bé que parlessin amb el seu regidor de l’anterior mandat, el més crític amb el model de comunicació que l’IC actual intenta recuperar.
Darrere de tanta agressivitat i tant ressentiment, hi ha la defensa d’interessos privats? Que probablement són molt legítims, però que tenen poc a veure amb el dret a la informació i amb els postulats propis d’un partit que es diu d’esquerres.
Ah, per cert, aquesta defensa la fan gratis? Es limita només a una confluència d’interessos?
Sense ingressos municipals i sense militants, qui finança IC de Castellar?