diumenge, 21 de desembre de 2008

Carrers de vianants, aposta estratègica

Fa uns dies es van acabar les obres als carrers Montcada i Sala Boadella. Aquests seran els primers carrers de vianants i coincideixen amb una zona d’important activitat comercial. La iniciativa ha estat acompanyada de la potenciació de la zona blava i la creació d’un nombre important de places gratuïtes d’aparcament.
Desprès d’una certa polèmica inicial, crec que la majoria dels veïns i dels comerciants han entès la importància de la iniciativa: si volem recuperar el centre, si volem donar-li vitalitat, l’única alternativa és potenciar el comerç.
L’ajuntament pot impulsar activitats, l’Auditori i l’edifici cultural amb la seva programació poden funcionar com elements dinamitzadors, però el que realment farà de motor i aconseguirà fer del centre un espai viu i central de l’activitat ciutadana, només pot ser el comerç de proximitat.
Per aquestes raons fer els carrers de vianants és molt més que crear un espai atractiu pels veïns, és una aposta estratègica que afecta tots els castellarencs.