dimecres, 24 de desembre de 2008

Consell de Comunicació

La setmana passada es va constituir el Consell de Comunicació. Tal com preveu el reglament, que va ser aprovat per unanimitat pel ple de l’Ajuntament, el consell té competències sobre els mitjans de comunicació públics: l’acTUAL i Ràdio Castellar en aquest moment i una pàgina web informativa, encara sense nom, en què començarem a treballar aquest any.
A més de la part protocol·lària i de posar en coneixement del consell la situació organitzativa i econòmica de què partim, es va iniciar un interessant debat sobre el model de comunicació, al qual dedicarem les nostres reflexions els propers mesos.
Redaccions diferents per cada mitjà, redacció única uniforme o amb redactors especialitzats, el paper de cadascun dels mitjans, el major o menor protagonisme dels periodistes de carrer o el pes de cada tipus d’informació, tot això emmarcat en el permanent condicionament econòmic, formaran part d’un debat que, pel nivell dels components del consell, esperem enriquidor.
Partim d’unes bases sòlides i d’un bon equip. El resultat serà, segur, positiu.