dimecres, 17 de desembre de 2008

Inversions

Quan vam començar a estudiar els pressupostos d’aquest any, l’elaboració del capítol sisè, les inversions, ens va provocar una certa sensació de frustració.
Només 3,6 milions d’€, bastant condicionats per cert, dóna per poques alegries.
Els 600.000 € de la millora de xarxa d’aigua tenen caràcter finalista.
Els projectes de l’Auditori i de l’Edifici de la plaça major son pràcticament ineludibles. Hem d’acabar amb la sensació de provisionalitat d’un centre que tots coincidim que hem de potenciar.
Només aquestes partides ja s'emporten el 50% de les inversions d’aquest any.
Una altra part important del capítol sisè ens permet aprofitar ajudes externes, bé a través del programa d’accessibilitat , bé a través del PUOSC, aquesta vegada reduït a poc més de mig milió d’euros.
La resta són petites accions, o compromeses per acords anteriors com la gespa del camp de futbol, o de reposició d’equips, mobiliaris, interior i urbà, jocs infantils, o arranjaments diversos.
A proposta de CiU hem acceptat una partida de 26.000 € per rehabilitar l’escenari de la sala de petit format.
També i, malgrat lo redüit del pressupost, hem volgut iniciar una experiència de pressupostos participatius:
Els veïns de la Plaça Europa i de Can Carner decidiran dos projectes de 150.000 €, un a cada barri.
La nostra voluntat és continuar amb l’experiència fins al final del mandat en altres indrets de la vila.
Amb posterioritat a l'elaboració del pressupost, el govern de l’estat va aprovar el fons d’inversió municipal, (8.000 milions d’euros, 3’89 dels quals corresponen a Castellar).
D’entrada vam pensar que ens serviria per acabar algunes obres iniciades, però la norma és taxativa:
Obra nova, no pressupostada prèviament i no cofinançada.
El fons està pensat per combatre l’atur, no per resoldre els problemes financers dels ajuntaments.
Comptar amb gairebé 4 milions d’euros nets, aquesta vegada no condicionats, és una magnífica oportunitat, i també un repte.
He de reconèixer públicament la magnífica actitud i qualificació dels equips tècnics de l’ajuntament que han acceptat el repte amb absoluta entrega.
S’estan elaborant una vintena de projectes en un temps rècord, tots ells per part dels equips municipals i sense aturar els que ja estaven en procés d’elaboració com l’escola bressol.
Hem de recordar que el dia 20 de desembre finalitza el termini per presentar les propostes, que el primer d’abril han de començar les obres, que han d’estar finalitzades el 2009.
En menys d’un any hem de decidir els projectes, elaborar-los, fer el procés de licitació i fer les obres.
Amb el fons d’inversió avancem alguns projectes, la majoria dels quals, són necessitats percebudes per la majoria dels ciutadans. Els hem agrupat en 5 programes:
- Adequació Mercat vell per a què es converteixi en un centre cívic, les funcions del qual encara hem d’acabar de definir. Si a això sumen la reparació de la part antiga de la plaça, tanquen per alguns anys un espai que creiem necessita descans i reflexió.
- Pla d’escoles de públiques. 500,000 € en tres programes: un d’obres, un altre de pintura i un tercer de serralleria i tancaments.
- Programa d’estalvi energètic, 500.000 € en accions per reduir el consum elèctric i el consum d’aigua en espais i serveis públics.
- Noves dependències per a l'àrea social, especialment serveis socials.
- Un programa de remodelació de voreres i places i un altre de reposició de calçades per un total d'1’7 milions d’euros.
A tot això hi sumem algunes obres pressupostades al 2008 (escola bressol, aparcament Camp del Serrat i urbanització del carrer Terra Alta) que s’executaran aquest any.
I també les que preveu la Generalitat, més de 7 milions d’€ si no he comptat malament:
- Pàrquing de Camions en procés de licitació.
- Rotonda de les benzineres, projecte segregat del desdoblament de la carretera, ja finalitzat, i que es preveu licitar el primer trimestre del proper any.
- I la construcció de l’escola Sol i lluna.
Amb tot això podem arribar a la conclusió que al 2009 es resoldran importants problemes d’infraestructura i del funcionament quotidià del nostre municipi.