divendres, 5 de desembre de 2008

Fons d'Inversió Local

Des de la seva publicació dilluns passat, moltes coses s’han dit del Fons d’Inversió Local, una iniciativa del govern Zapatero per afavorir la política d’ocupació, que posarà a disposició dels ajuntaments 8.000 milions d’euros.
Castellar disposarà de gairebé 4 milions d’euros per fer obra nova, no cofinançable i no pressupostada prèviament.
Aquesta quantitat convertirà el 2009 en un any brillant des del punt de vista inversor, quan les expectatives, fa unes setmanes, eren que fos el més pobre de la dècada.
La voluntat de l’equip de govern és esgotar la totalitat del fons que ens correspon i en aquesta direcció estem treballant els equips municipals.
Projectes no massa grans agrupats en quatre blocs:
- Edificis
- Places i carrers
- Escoles
- Estalvi energètic.
Afortunadament el nostre ajuntament té idees, capacitat tècnica, projectes i entusiasme per donar resposta al repte que suposa portar a terme un programa exigent en un temps tant reduït.