dimarts, 16 de març de 2010

Estudi informatiu

Ahir es va presentar l’Estudi Informatiu del perllongament del tren a Castellar. El seu contingut i el seu cost, demostren que és un document important, base per el debat ciutadà i per la presentació d’al·legacions per part d’administracions, partits, entitats i particulars.
Una vegada aprovat, donarà pas al Projecte Executiu que s’haurà d’ajustar estrictament al contingut de l’Estudi Informatiu modificat per les al·legacions acceptades.
Avui no és fàcil aventurar una data per el final del procés, especialment pels 320 milions d’euros que es preveu costaran les obres, però hem donat un pas molt important.
El fet que el projecte estigui contemplat en la primera fase (2010-2016) del Pacte Nacional d’Infrastructures, demostra el compromís i la voluntat de la Generalitat.
També dels castellarens dependrà que aquesta voluntat es transformi en realitat en un temps raonable