dimecres, 17 de març de 2010

Vull aclarir...

Uns amics m’han fet algun comentari sobre el meu post “Gatellazo” del diumenge passat, en el sentit que, alguns dels assistents a l'aniversari del bombers, es podrien haver molestat . Probablement les referències a les cançons i al poema podrien ser evitables, tenint en compte que els criteris estètics no són una ciència exacta.
Res més lluny de la meva intenció que molestar a la gent que va participar a l’acte i molt menys a la comissió organitzadora i a tots els que de forma desinteressada van contribuir a la festa ni, per suposat, a Espaiart.
Entenc que la senyora Sònia Gatell, amb raó, pugui estar molesta pels meus comentaris i li demano excuses.
Reitero la meva felicitació als bombers voluntaris pel seu aniversari i per la seva tasca abnegada en defensa de la comunitat.